-
BOS ALS WERKPLEK

TROTS OP ONS WERK IN HET BOS


Het Nederlands bos is iets om trots op te zijn. We hebben minder bos dan onze buurlanden, maar de bossen die we hebben zijn zeer afwisselend. Ook bijzonder aan het Nederlandse bos is hoe de uiteenlopende functies (houtoogst, recreatie en biodiversiteit) gecombineerd worden. Niet voor niets kijkt het buitenland belangstellend met ons mee. De Nederlandse bossen worden goed beheerd en ze zijn daardoor een belangrijke bron van de meest duurzame grondstof die we kennen: hout. De oogst daarvan is al eeuwenlang een mooi voorbeeld van hoe de mens duurzaam gebruik maakt van de natuur. Houtoogst en bosbeheer zijn vooral mensenwerk, sterker nog: vakwerk voor professionals.

(Bio)divers

Door verstandig ruimte te maken voor groei en verjonging kunnen we én hout oogsten én de natuurwaarde van het bos vergroten. En ondertussen is het bos een fantastische plek waar mensen ontspannen, genieten en kunnen opladen. Het bos nodigt uit tot wandelen, fietsen of paardrijden. Van huis uit duurzaam Houtoogst doen we met respect zodat het bos - telkens opnieuw - hout blijft produceren. Door niet meer hout te oogsten dan er bijgroeit, blijft de kringloop rond en het leefgebied voor planten en dieren intact. Daarbij wordt voortdurend CO2 uit de lucht wordt omgezet in hout. Ook voor het klimaat is het erg belangrijk dat we in het Nederlandse bos voldoende hout kunnen blijven oogsten, bijvoorbeeld als bouwmateriaal. Houtoogst verdient daarom meer positieve aandacht!

Bos als werkplek

Tot slot wil ik graag vooral de aandacht vragen voor de mensen die dag-in-dag-uit in onze bossen werken. Ze houden zich bezig met het beheer, de oogst, het transport of de verwerking van hout. Stuk voor stuk betrokken vakmensen, die met veel passie werken in onze natuur. Vastberaden om voor ons allemaal een duurzame toekomst zeker te stellen. In dit boek vertellen we hun verhaal. Namens de Algemene Vereniging Inlands Hout