-
MET GEPASTE TROTS

70 jaar AVIHDe Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) is een dynamische vereniging van ondernemers die actief zijn op het brede terrein van bosbeheer, oogst van hout, handel in boomstammen, het vervoer ervan en de verwerking van rondhout.

Mens en materieel hebben zich de afgelopen 70 jaar voortdurend aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie, transport, ICT en niet te vergeten de ontwikkelingen in de markt. Er verdwenen markten zoals die voor mijnhout en spaanplaathout. De houtverwerkende papierindustrie verdween vrijwel volledig in Nederland, maar er kwamen ook nieuwe markten. Nieuwe plaatmaterialen MDF en OSB eisten andere grondstof specificaties en grote verwerkende bedrijven in Duitsland en België waren belangrijke afnemers van Nederlands hout.

Nieuw was ook de ontwikkeling van een biomassamarkt voor duurzame energie en straks voor duurzamere chemicaliën, brandstoffen en materialen. Nederland - distributieland - heeft ook veel hout nodig voor pallets en kisten. Dit wordt ook in Nederland gezaagd. De ondernemers in de keten blijken in staat de boomstammen die beschikbaar komen steeds op te werken in die specificaties en kwaliteiten die de markt vraagt. Goed hout komt op de goede plek terecht. Een moderne oogstorganisatie zorgt ervoor dat dat efficiënt gebeurt met aandacht voor het bos van aanplant tot herbebossing. Daardoor krijgt de boseigenaar een marktconforme financiële opbrengst voor z’n hout en dat is goed voor het bos.

De ondernemers in Nederlands hout doen het goed. Vakmensen die het Nederlandse bos en de markt kennen.

Kees Boon, oud- voorzitter AVIH 1991-2018