Over AVIH

Toen, nu en later.

TOEN, NU EN LATER

Over AVIH


Wat is de AVIH

De Algemene Vereniging Inlands Hout is dé Nederlandse brancheorganisatie voor ondernemers in en rond het bos. De AVIH ziet houtoogst als een natuurlijk onderdeel van duurzaam bosbeheer.

Dit is ook wat onze leden verbindt: hoewel zij soms werkzaam zijn in verschillende sectoren in en rond het bos, vinden ze allemaal dat het Nederlandse hout een prachtig en vanzelfsprekend product van onze bossen is. De AVIH vindt dat het gebruiken, én het oogsten van Nederlands hout volop ruimte verdient. De Nederlandse bossen zijn daarvoor perfect geschikt.

ONZE LEDEN

Wat doet de AVIH

Het is belangrijk om te laten zien hoe het zit met hout en houtoogst. De AVIH informeert het publiek over de bestemming van het hout uit de Nederlandse bossen. De AVIH informeert ook bestuurders en lobbyt bij beslissers om in Nederland ruim baan te geven aan houtoogst. De AVIH zorgt ervoor dat jonge professionals worden geïnformeerd over het werken in en om het bos.

De AVIH laat zien dat houtoogst in Nederland vakkundig gebeurt door goed opgeleide professionals. Hout is dé biobased grondstof van de toekomst – in alle opzichten duurzaam, zeker als het uit Nederland komt. De AVIH maakt daarom zich hard voor de oogst van Nederlands hout. Dat betekent ook dat bij de aanleg van nieuw Nederlands bos de toekomstige houtproductie een belangrijke rol moet spelen. De AVIH zegt: kies voor boomsoorten die straks hout leveren, en richt de bossen zó in dat er ruimte wordt gegeven aan houtoogst.

Houtoogst

Het oogsten van hout is in Nederland erg goed geregeld. Er wordt nooit meer hout geoogst dan er in bossen bijgroeit. Integendeel; onze bossen worden langzaam maar zeker steeds dichter. Houtoogst gaat ook prima samen met hoge biodiversiteit (citaat Rob Philipsen). Door hout te oogsten leveren de Nederlandse bossen een bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken. De woningbouw schreeuwt immers om hout voor huizen en de klimaatproblemen kunnen een beetje worden verminderd als we hout als opslag van CO2 beter gaan benutten.

Het klimaat

Hout is de mooiste en oudste natuurlijke grondstof die we kennen. Hout groeit uit water, CO2 en zonlicht in de goed beheerde Nederlandse bossen. Het duurzaam benutten van hout levert een positieve bijdrage aan de klimaatproblemen. Hout is dus een deel van de oplossing.